Üyelik Ödeme

değiştir Üyelik Seviyesi

You have selected the ELiT membership level.

Üyelik ücretiUSD 0.00.

Zaten bir hesabınız var mı? Giriş Yap Hesap Bilgileri
BU ALANI BOŞ BIRAKIN
Gizlilik politikası

Tutelimi.net ailesi olarak "özel hayat gizli kalmalıdır" yolunu izleyerek deşifre olmamak adına bu olayın hassasiyetini,önemini çok iyi bir şekilde kavramaktayız. Sitemizde sizin istemediğiniz hiçbir kişisel bilgi paylaşılamaz ve buna da asla izin verilmez. Sitemizde aşırıya kaçan resim ve bilgiler(toplum ahlakını etkileyen) yer almaz ve yayınlanması kesinlikle istenemez.

Tutelimi.net ailesi olarak şüphelerden uzak yaşanılan arzu, heyecan ve erotizmi adım adım yakalamak bizler için sabit prensiptir ve bay ve bayan üyelerimizin istemediği hiçbir bilgi sitemizde yayınlanamaz. Tutelimi ailesi olarak verdiğimiz bütün hizmetlerin arkasındayız.Emin olun ki sizleri çok iyi anlıyoruz.Sizin ve bizim için gizlilik hizmetlerimizin de önündedir.

Hizmet
Sözleşmesi

Değerli Ziyaretçimiz,

Aşağıdaki, www.tutelimi.net ile www.tutelimi.net üyesi
arasındaki üyelik sözleşmesinin metnidir. ’ www.tutelimi.net ‘
a üye olmadan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Yeni üyelik
oluşturma aşamasında, bu metni okuduğunuzu belirten bir kutucukla
karşılaşacaksınız; bu kutucuğu işaretlemeniz, aşağıdaki maddelerin tamamını
kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

www.tutelimi.net İNTERNET
SİTESİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1.
Taraflar :

İşbu sözleşme,
sitenin sahibi ve işletmecisi olan www.tutelimi.net ile
üye olan kişi arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda üye tarafından
onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

2.
Tanımlar :

Site : www.tutelimi.net adreslerinde
yayın yapan internet sitesidir.

Üye : www.tutelimi.net adresinde
yer alan formu doldurmuş, "Üyelik Sözleşmesi'ni okudum. Orada yazılanları
aynen kabul ediyorum." ifadesinin başındaki kutucuğu işaretleyerek üye
olma sürecini tamamlamış, “Standart” yada “Gold Üye” statülerine haiz kişidir.

Üye Profili : www.tutelimi.net adresinde
üyenin kendisinin verdiği bilgilerle ve hür iradesi ile oluşturduğu, Üyelik
Bilgileri, Temel bilgiler, Yaşam tarzı, Kendi kelimeleriyle başlıklarından ve
üyenin kendisi tarafından eklenen fotoğraftan oluşan, diğer üyeler tarafından
görüntülenebilen üyeye özel tanıtım sayfasıdır.

Standart Üye : İşbu sözleşmenin tanımlamalar
bölümünde “üye” olarak belirtilmiş, site içerisinde sınırlı işlem hakkına sahip
kişidir.

Gold Üye : İşbu sözleşmenin tanımlamalar
bölümünde “üye” olarak belirtilmiş, süreye bağlı olarak ödeme yapmış,
karşılığında sitenin ilgili yerlerinde belirtilmiş özelliklerden faydalanabilme
(mesajlaşma, başkalarının profilini inceleme, sanal hediye gönderme vs.)
hakkına sahip kişidir.

3.
Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı :

İşbu sözleşmenin
konusu, sitede sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve
tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu
sözleşme ile site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin www.tutelimi.net tarafından yapılmış
olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, işbu sözleşme
hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve
hizmetlere ilişkin www.tutelimi.net tarafından
açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye, bahsi geçen
beyanlarda belirtilen her türlü maddeye uygun olarak davranacağını kabul, beyan
ve taahhüt eder.

4.
Üyelik Kabul Şartları :

Üye olmak isteyen
bir kullanıcının profilinin kabul edilmesi aşağıdaki şartların yerine
getirilmesine bağlıdır.

 • Üyelik
  başvurusu yapan kullanıcı en çok 12 adet sahte olmayan kendisini gösteren
  fotoğraf göndermelidir eğer başvurusu sırasında gözden kaçmış olsa dahi üyelik
  işlemleri tamamlandıktan sonra editörlerimiz tarafından yüklenen fotoğrafların
  o üyeye ait olmadığı fark edilirse üyeliği iptal olunur siteden uzaklaştırılır.
  Üyenin böyle bir durumdan doğan hiçbir hukuki ve ticari hakkı yoktur.
 • Profiller;
  ev adresi, iş adresi, web adresi, telefon numarası gibi doğrudan ya da dolaylı
  olarak kişisel bilgi içeremez.
 • Profillerde
  kullanıcı; hakaret içeren, seksist ya da ırkçı ifadeler kullanamaz. Bunun yanı
  sıra profillerde herhangi bir siyasi görüşün, dinin vb. propagandası yapılamaz.
 • Profillerde
  herhangi bir şekilde reklam yapılamaz.
 • Bir
  üyenin, her ne amaçla olursa olsun, birden fazla hesap açtığı tespit
  edildiğinde her iki hesabıda iptal edil(ebil)ir. Böyle bir durumda üyenin
  hukuki ve ticari hakkı yoktur.
 • Bu
  sözleşmeyi onaylayıp üyeliğinizi başlattıktan en az 180 gün sonra kendi
  isteğiniz ile üyeliğinizi iptal edebilirsiniz. 180 günü dolmayan üyelikler
  kendi isteğiniz ile iptal edilemez.
 • Üyelik
  bilgilerinize kaydettiğiniz GSM numaraları ve diğer tüm görsel veya yazılı
  bilgier tarafımızdan ömür boyu kayıt altına alınmaktadır. Sitelerimiz Üyesi, Bu
  bilgilerin tamamen silinmesini talep edemeyeceğini kabul ve tahhüt eder,
  dilerse kendi isteği ile üyeliğinin iptalini sağlayabilir.
 • Üyeliğinizi
  kendi rızanız ile iptal etmek için GSM numaranızın sisteme kayıtlı olması
  gerekir. GSM Numarası kayıtlı olmayan üyelikler kendi isteğiniz ile iptal
  edilemez. (GSM numaranız kimselere paylaşılmaz, tarafımızdan reklam, kampanya
  vb. mesajlar gönderilmez.)

5.
Hak ve Yükümlülükler :

 • www.tutelimi.net üyeliği bireysel
  üyelik olup, üçüncü şahıslara ya da tüzel kişilere devredilemez. Bu durumun
  tespiti halinde üyelik iptal edilir. Bu tip hareketlerin doğuracağı sonuçlardan www.tutelimi.net sorumlu tutulamaz.
 • www.tutelimi.net de her e-posta
  adresi bir kere kullanılır. Üye, üyelik bilgilerini ve şifresini muhafaza etmek
  zorundadır. Üyenin başkalarına verdiği bilgiler sebebiyle doğacak zararlardan www.tutelimi.net sorumlu tutulamaz.
 • Satılan
  her üyelik ve gönderilen her sanal hediye için www.tutelimi.net tarafından ilgili
  kanunlara uygun olarak fatura kesilir.
 • Ücretli
  (Gold) üyeliklerde üyenin kendi isteğiyle üyelikten ayrılması veya kanunlara,
  genel ahlaka ve sözleşme hükümlerine aykırı davranışı sebebiyle üyelikten
  atılması hallerinde üyelik ücreti kısmen ya da tamamen iade edilmez.
 • www.tutelimi.net da üyelik ve ödeme
  işlemleri sırasında verilen bilgiler 128 bit SSL güvenlik alanı içinde
  aktarılır. Secure Sockets Layer kelimelerinin kısaltması olan SSL uluslarası
  bir güvenlik standartıdır. SSL, bankalar, e-ticaret siteleri ve ödeme işlemi
  yapılan bütün İnternet sitelerinde özel-mali bilgilerin güvenli aktarımını
  sağlamak için kullanılır.
 • Üye,
  site ile olan iletişiminde kullandığı hiçbir iletişimde (e-postalarda, faxlarda
  veya mektuplarda) kredi kartı bilgilerini yazmamalıdır. Bu tip metinlerin
  ilgisiz kişiler tarafından görülmeyeceği garanti edilemez. Bu sebeple
  uğranılacak zararlardan www.tutelimi.net sorumlu
  tutulamaz.
 • Kredi
  kartı bilgilerinin sitedeki ödeme araçları dışında bir yolla bildirilmesini
  gerektiren durumlarda iletişim merkezi bölümünden www.tutelimi.net ile iletişime
  geçiniz.
 • www.tutelimi.net gerekli gördüğü
  durumlarda verilen hizmetin sağlıklı ve güvenli olarak yürütülmesi için veya
  hukuki sebeplerle üyeler arasındaki anlaşmazlıkları takip edebilir. Ancak
  üyeler arasındaki iletişimi yönlendirmekle ve müdahale etmekle yükümlü
  değildir.
 • Üye,
  üyeliği süresince, sitenin hizmetlerinden faydalanırken ve sitenin hizmetlerle
  ilgili herhangi bir işlemi yerine (mesajlaşma, sanal hediye gönderme vs.)
  getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili
  yerlerinde belirtilen kurallara, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükteki tüm
  kanunlarına uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen tüm şart ve
  kuralları anladığını, kabul ettiğini ve onayladığını kabul eder.
 • Siteye
  üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş (reşit) olmak gerekmektedir. Üye, üyelik
  aşamasında belirttiği “gün/ay/yıl”dan oluşan doğum tarihi ile reşit olduğunu
  beyan etmiş olur. Reşit olmadığı tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.
  Üyenin vermiş olduğu yanlış beyandan dolayı sitenin herhangi bir sorumluluğu
  yoktur.
 • Üye, www.tutelimi.net ’un yürürlükteki
  emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü
  olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü çerçevesinde bu bilgilerin
  talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara
  açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple www.tutelimi.net ’den her ne nam
  altında olursa olsun tazminat talep edemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
 • Üyeler
  sitedeki ilgili bölümlere ve üye profillerine kendileri tarafından sağlanan
  bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt
  etmektedirler. www.tutelimi.net üyeler
  tarafından siteye iletilen veya üye profillerinin oluşturulmasında ve
  değiştirilmesinde kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan
  bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin
  güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt
  ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve
  içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla
  diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak
  hiçbir maddi-manevi zarardan da sorumlu tutulamaz.
 • Üye
  profilinde kişisel iletişim bilgileri (e-posta adresi, ikamet adresi, telefon
  numarası vb.) bulunamaz; www.tutelimi.net ’nin
  üye profilinde kişisel iletişim bilgileri bulunan üyelerin üyeliklerini iptal
  etme hakkı bulunmaktadır.
 • Üyeler,
  işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye
  profillerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye
  devredemez. Üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu
  tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya
  uğrayabilecekleri zararlardan dolayı www.tutelimi.net doğrudan
  ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına
  kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.
 • Üyelerin,
  kendi aralarında site aracılığıyla yaptıkları özel mesajlaşmalar da dahil olmak
  üzere sitede yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk
  kendilerine aittir. Hiçbir şekilde sitenin sorumluluğu cihetine gidilemez. İşbu
  sebeple www.tutelimi.net uğrayabileceği
  her türlü zarara karşılık sitenin üyeye rücu hakkı vardır.
 • Üye
  diğer üyelere, reklam ya da ticari amaçlar taşıyan mesajlar gönderemez, diğer
  üyeleri bir başka internet sitesine yönlendiremez. Bu tür mesajlar ileten
  üyenin üyeliği iptal edilebilir.
 • Üye,
  site aracılığıyla diğer üyelere gönderdiği özel mesajlarda ve siteye yüklediği
  resimlerde toplumsal ahlaka, genel nezaket kurallarına aykırı ifadeler
  kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Özel mesajlar otomatik programlar ile
  taranabilir veya mesaj gönderilen Üyelerin şikayeti üzerine incelenebilir. Bu
  otomatik tarama sonucunda veya şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli
  görüldüğü takdirde üyenin profili yayından kaldırılabilir veya üyeliği tamamen
  iptal edilebilir.
 • Kredi
  kartı, paypal ya da cep telefonu ile aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık Gold
  üye olan üyeler istedikleri zaman "hesap" sayfasından otomatik
  ödemelerini kapatıp aboneliğin iptalini sağlayabilirler.
 • www.tutelimi.net Ücretsiz
  üyeliklerde, üyeler eski mesajlarını ve diğer kayıtları uzun süre (1 yıl)
  silmezlerse www.tutelimi.net gerekli
  gördüğünde en eski kayıtlardan başlayarak silme işlemi yapabilir. Bu
  işlemlerden dolayı üyeler hak iddia edemez.
 • www.tutelimi.net , sitede sunulan
  hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; üyelerin sisteme
  yükledikleri bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, üyeler de dahil olmak
  üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı
  tutmaktadır. www.tutelimi.net bu
  hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir. Üyeler, www.tutelimi.net nin talep ettiği
  değişiklik ve/veya düzeltmeleri hızla yerine getirmek zorundadırlar. Söz konusu
  değişikliklerin üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle
  doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin
  kendilerine aittir.
 • Site
  üzerindeki yönlendirmeler (link, banner), reklam vs. vasıtasıyla erişilen
  portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen
  portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların
  içeriği hakkında ’ www.tutelimi.netnin
  hiçbir bir sorumluluğu yoktur.
 • www.tutelimi.net sitede yeralan üye
  bilgilerini, üye profillerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve
  içerikleri, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için
  dilediği biçimde kullanabilir; bunları yüksek güvenlik altında bir veritabanı
  üzerinde saklayabilir.
 • www.tutelimi.net, sitenin işleyişine,
  genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı ve www.tutelimi.net tarafından kabul
  edilmesi mümkün olmayan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde
  erişimden kaldırabilir;www.tutelimi.net bu
  mesaj ve içeriği oluşturan üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son
  verebilir. Üyenin oluşturduğu genel ahlaka ve hukuka aykırı profil ve içerik
  sebebiyle www.tutelimi.net maruz
  kalacağı her türlü zararı tazmin etme hakkınızı saklı tutar.
 • Teknik
  sorunlardan dolayı "Site"nin yayınlarında kesintiler olabilir. Bu
  kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve siteye ulaşmaya dair kesintilerde
  üyenin yaşayacağı sorunlardan www.tutelimi.net "
  sorumlu tutulamaz.

  • Sitemiz üzerinden gönderilen bütün Mesaj
   ve SMSler, gönderen kişilerin kendi sorumluluğundadır.
  • Teknik sorunlardan ve/veya
   Telekominikasyon firmasının sorunlarından dolayı iletilemeyen SMS'ler hakkında
   Sitelerimiz'in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
  • Sitelerimiz'in teknik sorunlarından dolayı
   iletilemeyen SMS'ler hakkında Sitelerimiz'in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
  • SMSlerinizin ortalama teslim süresi 1
   saniye ile 24 saat arasındadır. Teknik sebeplerden iletilmeyen smsler
   Sitelerimiz sorumluluğunda değildir.
  • Tüm hizmetlerimizde adil kullanım kotası
   bulunmaktadır. *Kısa süre (*kısa süreden kasıt; sistemdeki anlık
   hareketleriniz, sayfa yenileme süreniz, mesaj atma aralıklarınız ve buna benzer
   daha çok kombinasyonların sistematik olarak hesaplanmasıdır) zarfında 100-150
   ve üzeri mesaj / sms yollamanız ve gönderiğiniz mesajların spam niteliği (SPAM
   = Birbirine benzer nitelikte) taşıması halinde, üyeliğiniz ceza alır.
 • Sitede
  yayınlanan ve üye profillerinde yer alan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve
  diğer materyal ’ www.tutelimi.net nin
  izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi
  gibi kitle iletişim araçlarında yayınlanamaz. Sitede yer alan tüm içerik, Fikir
  ve Sanat Eserleri Kanunu'nun dördüncü maddesinin yedinci bendi olan,
  "Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve
  materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir
  veya diğer biçimdeki veri tabanları" ile koruma altında olduğu gibi eser
  niteliğindeki içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir.

6.
Güvenlik :

 • Sitelerimiz
  güvenlik konusunda son derece titiz çalışmaktadır. Sitelerimiz 24 saat
  denetlenmektedir.
 • Sitelerimiz
  üyesi, site ile iletişiminde kullandığı tüm metinlerde (e_posta, fax,
  mektup,telefon,web,iş ve ev adresi) kredi kartı bilgilerini asla yazmamalıdır.
  Sitelerimiz bu yollarla aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti
  edemez.
 • Üye,
  siteye giriş yaparken kullandığı şifrenin güvenliğini sağlamakla ve siteden
  ayrılırken "Güvenli Çıkış" yapmakla yükümlüdür. Üyenin bu konudaki
  ihmalinden veya şifresini başkalarıyla paylaşmasından doğabilecek zararlardan
  Sitelerimiz sorumlu tutulamaz.
 • Sitelerimiz
  online ya da offline konumdaki hiçbir üyenin davranışlarından sorumlu değildir.
  Hiç bir koşulda sitenin kullanımı, içeriği, online ya da offline konumda
  olsunlar üyeler arasındaki iletişim ve etkileşimden doğan sonuçlardan kayıp,
  hasar, zarar, ölüm vb durumlardan sorumlu değildir.
 • Sitelerimiz
  gerekli gördüğü durumlarda verilen hizmetin sağlıklı ve güvenli olarak
  yürütülebilmesi için veya hukuki sebeplerle üyeler arasındaki anlaşmazlıkları
  takip edebilir. Ancak üyeler arasındaki iletişimi yönlendirmekle veya müdahale
  etmekle yükümlü değildir. Sitelerimiz, üyelerine istemedikleri kişilerle
  iletişime ve onları engellemek konusunda azami teknik, teknolojik imkân ve
  aracı sunmuştur. Üye, bu konuda istediği sınırlamayı kendisi yapabilir. Hukuken
  ve bu sözleşmenin ilgi alanına girmeyen konularda Sitelerimiz internet
  sitesinin sınır koyma yükümlülüğü ve sorumluluğu yoktur.
 • Sitelerimiz'in
  üyeleri tarafından sitenin herhangi bir bölümüne gönderilen herhangi bir veriyi
  sitenin huzuru, üyelerin güvenliği, hizmetin devamlılığı, teknik zorunluluklar,
  yasalara, genel ahlaka veya bu sözleşme hükümlerine aykırılık gibi gerekçelerle
  kısmen veya tamamen silebilir. Bundan dolayı Sitelerimiz den şikâyetçi
  olunamaz.
 • Sitelerimiz
  de üyeler tarafından açılan ve kaydedilen profil, profil resimleri ve
  hesaplarının içeriğinden Sitelerimiz sorumlu tutulamaz. Bu profillerin
  kaydedilmesi ve bu kayıt sayfalarında üyeler tarafından kullanılan hiçbir
  verinin(resim,yorum,metin) içeriğinden Sitelerimiz sorumlu tutulamaz.
 • İleride
  doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere e-posta yolu ile
  haber vermek koşulu ile işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler
  yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni
  maddeler ilave edebilir.
 • Bu
  sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek itilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki
  hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HMK,CMK, CK,
  MK ve sair) uygulanacaktır.

7.
Uygulanacak Hukuk ve Yetki :

www.tutelimi.net üyeleri siteyle ve
birbirleriyle olan ilişkilerinde Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerli olan tüm
yasalara uymakla yükümlüdür. www.tutelimi.netüyeleri
ve kullanıcılar, siteyi kullanarak yasalar karşısında suç sayılan hiçbir fiili
gerçekleştiremez, hukuka ve genel ahlaka aykırı davranamaz. Sitede suç
işlenmesi ve hukuka aykırı fiillerde bulunulması durumunda sorumluluk şahsidir.
Kişilerin davranışlarından doğan hukuki sorunlardan www.tutelimi.net sorumlu tutulamaz.
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan
hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Cumhuriyeti Hukuku uygulanacaktır. İşbu
sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul
Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.
Sözleşmenin Feshi :

 • İşbu
  sözleşme; üyenin, üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar
  arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, üyenin üyelik süresinin
  dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş
  sayılacaktır.
 • www.tutelimi.net üyelerin işbu
  sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve
  hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek
  taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle www.tutelimi.net ’nin
  uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.Sözleşmeyi ihlal
  sebebiyle üyeliği iptal edilenler hak iddia edemez.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Kişi
  görüşmelerinde referans kaydı olmadığı taktirde ek reklam bedeli alınmaktadır


Soru ve Endişeleriniz..?

Müşterilerimiz tarafından sorulan ve Tutelimi.com ekibi tarafından yanıtlanan soruları bulabileceğiniz destek alanımıza bakın.

Destek Alanına Gözat
Bültene Üye Ol

Mail listemize üye olarak bizden en son haberleri her zaman güncelleyeceksiniz.

SIGN INTO YOUR ACCOUNT CREATE NEW ACCOUNT

 
×
CREATE ACCOUNT ALREADY HAVE AN ACCOUNT?
 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up

Araç çubuğuna atla